Αν εξοφλείς λογαριασμό σου, να περιμένεις πολλά έσοδα ενώ  το αντίθετο θα συμβεί, αν δεις να σου εξοφλούν λογαριασμό.