Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Εξόφληση

Αν εξοφλείς λογαριασμό σου, να περιμένεις πολλά έσοδα ενώ  το αντίθετο θα συμβεί, αν δεις να σου εξοφλούν λογαριασμό.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*