Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Επίδεσμος

Οι επίδεσμοι συμβολίζουν τόσο τον πόνο όσο την τύφλωση, ανάλογα με το μέρος, που βρίσκονται.
Γι’αυτό το λόγο η θεά Τύχη, όπως θεός Έρωτας, η Θέμις, θεά της Δικαιοσύνης, κι ο Πλούτος, εμφανίζονται πάντα με τα μάτια κλειστά με επίδεσμο, συμβολίζοντας με την τύφλωσή τους την αμεροληψία τους, ότι δεν επιλέγουνε ποιους θα ευνοήσουν ή θα καταδικάσουν με τις αποφάσεις τους. Στα όνειρα, οι επίδεσμοι δείχνουν ότι κάποιος θα επωφεληθεί από τον πόνο μας, ή ότι είμαστε τυφλοί μπροστά σε πράγματα και γεγονότα, γεγονός που μπορεί να μας προκαλέσει πολλές απώλειες, τόσο σε υλικό όσο και συναισθηματικό επίπεδο.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*