Οι επίδεσμοι συμβολίζουν τόσο τον πόνο όσο την τύφλωση, ανάλογα με το μέρος, που βρίσκονται.
Γι’αυτό το λόγο η θεά Τύχη, όπως θεός Έρωτας, η Θέμις, θεά της Δικαιοσύνης, κι ο Πλούτος, εμφανίζονται πάντα με τα μάτια κλειστά με επίδεσμο, συμβολίζοντας με την τύφλωσή τους την αμεροληψία τους, ότι δεν επιλέγουνε ποιους θα ευνοήσουν ή θα καταδικάσουν με τις αποφάσεις τους. Στα όνειρα, οι επίδεσμοι δείχνουν ότι κάποιος θα επωφεληθεί από τον πόνο μας, ή ότι είμαστε τυφλοί μπροστά σε πράγματα και γεγονότα, γεγονός που μπορεί να μας προκαλέσει πολλές απώλειες, τόσο σε υλικό όσο και συναισθηματικό επίπεδο.