Αν κάνεις σε άλλον επίθεση, σημαίνει πως θα χάσεις μια υπόθεση. Το αντίθετο θα συμβεί αν δεις σου κάνουν επίθεση.