Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Επίθεση

Αν κάνεις σε άλλον επίθεση, σημαίνει πως θα χάσεις μια υπόθεση. Το αντίθετο θα συμβεί αν δεις σου κάνουν επίθεση.


One comment on “Επίθεση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*