Ερμηνεύεται ανάλογα με το πώς βλέπεις το εργοστάσιο. Αν δουλεύει, σημαίνει πλούτη και πολλά χρήματα ενώ αν όχι σημαίνει απώλεια χρημάτων. Αν το εργοστάσιο είναι παλιό και κατεστραμμένο προμηνύεται μεγάλη φτώχεια.