Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Εταζιέρα

Αν δεις εταζιέρα με λουλούδια, σύντομα θα πάρεις κάποιο δωράκι. Εταζιέρα με βιβλία, σημαίνει πολυμάθεια και εγωιστικό χαρακτήρα. Αν η εταζιέρα δεν έχει τίποτα, είχνει ότι είσαι ένας κενός άνθρωπος χωρίς αισθήματα.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*