Αν δεις εταζιέρα με λουλούδια, σύντομα θα πάρεις κάποιο δωράκι. Εταζιέρα με βιβλία, σημαίνει πολυμάθεια και εγωιστικό χαρακτήρα. Αν η εταζιέρα δεν έχει τίποτα, είχνει ότι είσαι ένας κενός άνθρωπος χωρίς αισθήματα.