Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Ετικέτα

Όταν δεις κάποις ετικέτα στο όνειρό σου σημαίνει πως θα πρέπει να βάλεις πρόγραμμα και τάξη σε όλους τους τομείς της ζωής σου.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*