Όταν δεις να δέχεσαι την ευλογία του παπά, υπάρχει κίνδυνος να συκοφαντηθείς. Αν δεις εσύ να ευλογείς κάποιον άλλο σημαίνει πως θα μαλώσεις μαζί του.