Αν δεος ότι τρως ζάχαρη, θα στενοχωρηθείς πολύ. Αν προσφέρεις ζάχαρη, θα πικράνεις αυτόν που τη δίνεις. Αν το αγαπημένο σου πρόσωπο, σου δίνει ζάχαρη σημαίνει ότι θα σε πικράνει με τα λόγια του και τη συμπεριφορά του. Σκορπισμένη ζάχαρη σημαίνει μεγάλες απώλειες στις δουλειές σου.