Για τους ανύπαντρους και τις ανύπαντρες, το να δουν ότι φοράνε μια καινούργαι ζακέτα, σημαίνει ότι ο γάμος είναι κοντά. Αντίθετα στενοχώρες προμηνύονται αν η ζακέτα είναι παλιά ή / και βρώμικη.