Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Ζεύω

Αν δεις ότι ζεύεις άλογα να περιμένεις πλούτη, αν ζεύεις βόδια, επιτυχίες και αν ζεύεις γαϊδάρους, δυσκολίες. Οικιακά ζώα συμβολίζουν οικογενειακή ομόνοια και ευτυχία.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*