Αν δεις ότι ζεύεις άλογα να περιμένεις πλούτη, αν ζεύεις βόδια, επιτυχίες και αν ζεύεις γαϊδάρους, δυσκολίες. Οικιακά ζώα συμβολίζουν οικογενειακή ομόνοια και ευτυχία.