Ο υποψίες που έχεις για κάποιο πρόσωπο, δεν ευσταθούν αν ονειρευτείς ζυγαριά. Αν δεις να ζυγίζεις, περίμενε εμπορικές προτάσεις. Πριν όμως δώσεις το λόγο σου, είναι καλό να σκεφτείς καλά και να ελέγξεις αν σε συμφέρει μια τέτοια εμπορική συμφωνία.