Αν δεις να ζυμώνεις ή κάποιος άλλος να ζυμώνει ψωμί, τότε περίμενε απροσδόκητη χαρά.