Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Ζυμώνω

Αν δεις να ζυμώνεις ή κάποιος άλλος να ζυμώνει ψωμί, τότε περίμενε απροσδόκητη χαρά.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*