Αν κάποια ανύπαντρη της προσφέρουν ζώνη κι τη φορέσει, σημαίνει γρήγορο και ευτυχισμένο γάμο. Αν δεις να φοράς ζώνη και σε σφίγγει, να ξέρεις πως θα περάσεις μεγάλη στενοχώρια. Αν κάποιος σου τη λύνει θα απαλλαγείς από τα βάσανα σου.