Διπλή ερμηνεία για αυτό το όνειρο. Αν ακούσεις ηχώ που προέρχεται από τη δική σου φωνή, περίμενε τον έρωτα. Αν ακούσεις ηχώ από ξένη φωνή τότε περίμενε να ακούσεις περίμενε δυσάρεστα νέα.