Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Θέση

Αν δεις πως κατέχεις μια δημόσια θέση, ενώ το επάγγελμα σου είναι άλλο, περίμενε αποτυχία στον έρωτα σου. Αν έχασες τη θέση που έχεις, θα αυξηθούντα έσοδα σου.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*