Μια θαλαμηγός αραγμένει προσδιορίζει την οικογενειακή γαλήνη και ηρεμία. Αν έχουμε επιβιβαστεί σε θαλαμηγό -και ακόμη καλύτερα αν ττεξιδεύουμε- σημαίνει ότι σύντομα θα κάνουμε ταξίδι.