Ο θείος που είδες στον ύπνο σου, θα σε μπλέξει στον ξύπνιο σου, αλλά τελικά, θα βγεις κερδισμένος.