Πρόσεξε πολύ. Το όνειρο σου συμβολίζει το βίαιο ερωτικό πάθος που θα σε κυριαρχήσει. Θα ακολουθήσει μεγάλη δυστυχία.