Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Θερμά λουτρά

Αν είσαι κοπέλα και δεις πως κάνεις θερμά λουτρά, να ξέρεις πως γρήγορα θα παντρευτείς. Για τους άλλους, σημαίνει ευχάριστες ειδήσεις.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*