Ο Θεός αποτελεί την ελπίδα όλων των ανθρώπων. Έτσι αν δείτε πως προσεύχεστε Στο Θεό, να ξέρετε πως θα έχετε την προστασία Του. Όμως σημαίνει επίσης πως μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα από δικό σας λάθος. Ρίξτε μια ματιά στις δέκα εντολές μετά από αυτό το όνειρο.

Όταν βλέπετε πως μιλάτε με Το Θεό, να περιμένετε κάποια μεγάλη χαρά.

Αν ονειρευτείτε πως απλά είδατε Το Θεό, σημαίνει πως θα σας καταπιέσει μια τυραννική γυναίκα που θα φοράει ράσο (καλόγρια το πιθανότερο). Αυτό το όνειρο δεν είναι καλός οιωνός και γενικά είναι προάγγελος προβλημάτων υγείας.

Το να δείτε ότι Ο Θεός σας δίνει προνόμια, σημαίνει πως ένα σπουδαίο πρόσωπο θα χρησιμοποιήσει τη δύναμή του για να σας βοηθήσει.

Αν ονειρευτείτε ότι Ο Θεός σας στέλνει τη Θεία Χάρη, σημαίνει πως θα γίνουν αλλαγές στα πιστεύω σας. Μετά από αυτό το όνειρο πρέπει να είστε πιο προσεκτικός στις ιδέες σας, γιατί ίσως σημαίνει πως είστε ο ευνοούμενος Του Θεού.