Περασμένη στον λαιμό σου, σημαίνει γρήγορο γάμο. Πάνω από το κεφάλι σου, σημαίνει μεγάλο κίνδυνο και δυσάρεστες ειδήσεις.