Οι θημωνιές και καλύτερα, οι θημωνιές από σιτάρι, για τους ανύπαντρους, σημαίνουν γάμο. Για τους άλλους, κέρδη πολλά και οικογενειακή ευτυχία.