Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Θημωνιές

Οι θημωνιές και καλύτερα, οι θημωνιές από σιτάρι, για τους ανύπαντρους, σημαίνουν γάμο. Για τους άλλους, κέρδη πολλά και οικογενειακή ευτυχία.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*