Αν τα θηρία που είδες, ήταν μέσα σε κλουβιά, να ξέρεις πως οι εχθροί σου δεν μπορούν να σου κάνουν κακό κι έτσι, οι επιτυχίες σου είναι σίγουρες. Αν σε κυνηγούν, θα πρέπει να προσέξεις. Έχεις εχθρούς που θέλουν το κακό σου. Αν δεις πως καβαλικεύεις θηρίο, να ξέρεις πως έχεις σαρώσει τους εχθρούς σου.