Η θλίψη που νιώθεις στον ύπνο σου, θα γίνει χαρά και επιτυχία στον ξύπνιο σου.