Τα μαθητικά θρανία σημαίνουν δυσκολίες και στενοχώριες.