Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Θρόνος

Η κοπέλα που θα δει πως κάθεται σε θρόνο, γρήγορα θα καλοπαντρευτεί. Για τους άλλους, σημαίνει δόξα και πλούτη. Αν όμως, δεις πως κατεβαίνεις από θρόνο, περίμενε φτώχεια και λύπη.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*