Καλό το όνειρο. Το θυμάρι, όπως κι αντο δει κανείς, συμβολίζει τη χαρά και την ευτυχία.