Το θυμίαμα και το θυμιατήρι που βλέπεις, φανερώνουν τους κόλακες που υπάρχουν γύρω σου. Καλό είναι να προσέξεις τους φίλους σου.