Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Ιατρείο

Προετοιμαστείτε για κάποια ασθένεια, όχι κατ’ ανάγκη σοβαρή,  είτε δική σας, είτε συγγενικού σας  προσώπου.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*