Προετοιμαστείτε για κάποια ασθένεια, όχι κατ’ ανάγκη σοβαρή,  είτε δική σας, είτε συγγενικού σας  προσώπου.