Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Ιδιαιτέρα, ιδιαίτερος

Αν δεις πως είσαι ιδιαιτέρα ή ιδιαίτερος, θα  χαίρεις  της εμπιστοσύνης του ανθρώπου που αγαπάς. Αν δεις να κουβεντιάζεις με ιδιαιτέρα ή ιδιαίτερο, να γνώριζε πως τα μέσα που διάλεξες για να πετύχεις το σκοπό σου, δεν είναι καθαρά και ότι η αποτυχία παραμονεύει.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*