Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Ιερογλυφικά

Σηαμίνει ότι πολύ σύντομα κάποιος ή κάποια θα σου εμπιστευθεί κάποιο μυστικό.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*