Σηαμίνει ότι πολύ σύντομα κάποιος ή κάποια θα σου εμπιστευθεί κάποιο μυστικό.