Όταν ονειρευτείς κάποιον να κλέβει εκκλησία, πρέπει να προσέξεις πολύ γιατί υπάρχει κίνδυνος να σε μπλέξουν πολύ άσχημα. Αν δεις να κλέβεις εσύ σημαίνει ότι θα κάνεις μια “βρώμικη” δουλειά. Αυτό είναι πιθανό να επιφέρει  σαν αποτέλεσμα να περιφρονηθείς, να εξευτελιστείς και ενδεχομένως να φυλακιστείς.