Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Ισορροπία

Όταν δεις ότι προσπαθείς να κάνεις ισσοροπήσεις ή να ισορροπήσεις κάτι, πρέπει να προσέξεις πολύ γιατί κινδυνεύεις να χάσεις τη θέση σου στην εργασία σου.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*