Όταν δεις ότι προσπαθείς να κάνεις ισσοροπήσεις ή να ισορροπήσεις κάτι, πρέπει να προσέξεις πολύ γιατί κινδυνεύεις να χάσεις τη θέση σου στην εργασία σου.