Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.



Ιτιά

Όταν κάποιος δεις ιτιά, ειδικά οι ηλικιωμένοι, σημαίνει πως θα περάσει καλά γεράματα.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*