Η κάμπια στο όνειρό μας είναι σημάδι στενοχώριας και πίκρας.