Αναμμένα κάρβουνα σημαίνουν ερωτικές ανησυχίες. Αν τα κάρβουνα είναι σβησμένα σημαίνει ότι θα εισπράξεις χρήματα.