Αν ονειρευτείς κάρδαμο είναι σύμβολο της κακής διαγωγής και της απιστίας.