Το κάστρο συμβολίζει τις επιτυχίες σε όλους τους τομείς  δηλ. στον επαγγελματικό και τον ερωτικό τομέα.