Γενικά το καβούρδισμα, καφέ ή φαγητού,σημαίνει δυσάρεστα νέα και στενοχώριες.