Όπου και αν δεις και όποιος και αν τη φοράει η χρυσή καδένα, σημαίνει χαρούμενα νέα και γεγονότα. Αν όμως, δεν είναι χρυσή, αλλά είναι από άλλο μέταλλο, να περιμένεις ευχάριστα νέα.