Ένα καζάνι γεμάτο προμηνύει πολλά κέρδη από τις δουλειές σου, πλούτη και ευτυχία. Το άδειο καζάνι σημαίνει φτώχεια και ανέχεια.