Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Καζάνι

Ένα καζάνι γεμάτο προμηνύει πολλά κέρδη από τις δουλειές σου, πλούτη και ευτυχία. Το άδειο καζάνι σημαίνει φτώχεια και ανέχεια.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*