Οτιδήποτε καινούριο βλέπεις προμηνύεται χαρά και ευτυχία.