Όπως και αν δεις καλαπόδι στο όνειρό σου να περιμένεις στενοχώριες.