Ένα αναμμένο καλοριφέρ σημαίνει ευτυχία ενώ το κρύο ή σβηστό καλοριφέρ σημαίνει δυσάρεστες ενοχλήσεις.