Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Καλύβα

Ένας πλούσιος που βλέπει ότι μένει σε καλύβα, θα χάσει τα υπάρχοντα του ενώ ένας φτωχός, να ξέρει πως θα έρθουν καλύτερες μέρες. Οι υπόλοιποι αν δουν καλύβα σε καλή κατάσταση, να ξέρουν πως θα κάνουν ένα καλό φίλο ενώ αν η καλύβα είναι ερειπωμένη, θα χάσουν ένα καλό φίλο.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*