Ένας πλούσιος που βλέπει ότι μένει σε καλύβα, θα χάσει τα υπάρχοντα του ενώ ένας φτωχός, να ξέρει πως θα έρθουν καλύτερες μέρες. Οι υπόλοιποι αν δουν καλύβα σε καλή κατάσταση, να ξέρουν πως θα κάνουν ένα καλό φίλο ενώ αν η καλύβα είναι ερειπωμένη, θα χάσουν ένα καλό φίλο.