Είτε βλέπεις καμπάνα είτε την ακούσεις σημαίνει βαριά αρρώστια ή ακόμη και θάνατο.