Όπως και αν δεις καναβούρι, είτε ταίζεις πουλιά είτε το αγοράζεις, προμηνύει δυστυχία και πίκρα.