Το κάπνισμα είναι κακό σημάδι και σημαίνει δυσάρεστα νέα και είδηση θανάτου.