Το πουλί αυτό στο όνειρό μας συμβολίζει τον έρωτα.